Korraldame koolitusi ja õppereise mesinikele, aiandus-mesindushuvilistele, seenioritele ning
kõigile toredatele reisisellidele.
Korraldame mesindusalaseid koolitusi lastele (lasteaiad, koolid)
Ootame enda juurde neid inimesi, kes tahavad külastada huvipakkuvaid kohti ja omandada
uusi tarkuseteri. 
Korraldame ka erinevaid projektipõhiseid tegevusi.

Tegevusi koordineerib vabatahtlikkuse alusel juhatuse liige Marianne Rosenfeld, kellele mesinikud andsid 2022 tunnustuse - mesilaste sõber.
Esimese taolise tunnustuse sai 2020 aastal president Kersti Kaljulaid,
teisena  2021 aastal peaminister Jüri Ratas.
MTÜ Alustame Algusest eesmärgiks on luua koolituskeskus neile, kes otsivad oma elus uusi väljakutseid, on valmis loovalt tegutsema ning on alati avatud elukestvale õppele.

Korraldame koolitusi nii iseseisvalt kui koostöös teiste organisatsioonidega ja erinevaid õppeviise kasutades.

Ootame endi juurde neid inimesi, kes tahavad külastada huvipakkuvaid kohti ja omandada uusi tarkuseteri. 

Korraldame õppereise mesinikele ja aiandus-mesindushuvilistele, seenioritele ning kõigile toredatele reisisellidele.

Korraldame erinevaid koolitusi ja projektipõhiseid tegevusi. 2018-2019 olime koostööpartner Eesti Mesinike Liidule mesindusalaste ABC-kursuste korraldamisel. Varasematel aastatel meie esindaja EML kursustel lektorina ja osadel kordadel kursuste koordinaatorina.

MTÜ on asutatud 2006.aastal, mil kinnitati ka
põhikiri. Juhatuse liikmete kohta kehtivad andmed on leitavad B-kaardilt. Varasemast tegevusest lühikokkuvõtet saab lugeda siit.
Majandustegevuse aruanded on leitavad siit: 2016, 2017, 2018
Lähtume oma tegevustes Vabaühenduste

MTÜ Alustame Algusest on Eesti Maaturismi liige


MTÜ Alustame Algusest on  Põhja-Harju Koostöökogu liige.

Äriregistris olev registrikood 80242993


Reisikorralduse registreering (Majandustegevuse teade) TRE000757


Koolitusluba (Majandustegevuse teade) nr. 200979. alates 21.02.2021 koolitusloa nr. 2021. Vaata siit.
Kui lingile vajutate, siis sisestage meie õppeasutuse reg.nr. 80242993 ning siis avaneb meie koolitusluba.


Oleme Töötukassa Koolituskaardi partner